zaterdag 24 november 2012

pedo/profeet Muhammed verzon de Quran, met een bewust doel.

Iedereen die me kent weet dat ik een instinctieve oerhaat voel voor religie. Ook zal niet ongemerkt gebleven zijn dat van alle religies de Islam met stip de meest gehate is.

Wat misschien minder bekend is onder de meesten is dat ik naast mijn instinctieve haat deze ook nog wil onderbouwen met argumenten gebaseerd op feiten en in het ideale geval met de eigen "heilige" teksten en historische archeologische feiten.

Dat ik mezelf al een tijd met het spitten in archeologische informatie en het analyseren van de Heebreeuwse bijbel (door de Joden, Christenen én de Moslims geaccepteerd) om, al was het maar voor mezelf, duidelijk te krijgen hoe de werkelijkheid en de teksten elkaar beinvloed hebben over de afgelopen millennia weten nog minder mensen.

Toch ben ik nu in staat om een aantal beweringen te kunnen doen waarvan ik de juistheid durf te verdedigen tegenover welke theoloog die deze wil betwisten. Ik zal vandaag lekker rustig beginnen met de Islam gezien deze hele religie is gebaseerd op de beweringen van één man die zijn beweringen verzon en ze uitte met het bewuste doel macht en rijkdom te verwerven. In eerste instantie voor zichzelf en zijn familie maar later ook voor zijn "volk" de Arabieren.

Mohammed was doordat zijn vader een van de beheerders was van de Kabal en doordat hij na zijn vader's dood werd opgevoed door zijn oom welke de leider van een van de grootste stammen was bekend met de afhankelijkheid van de economie en politiek van de Kabal en de afgoden die er in bewaard werden. Ook wist hij dat hij, omdat hij wees was, niets anders kon worden dan handelaar. Toen hij rond zijn 35e vanwille zijn betrouwbaarheid, door de stamleiders werd betrokken bij politieke en religieuze zaken en als handelaar niet verder kon stijgen in de maatschappij moeten de eerste gedachten aan meer zijn ontstaan.

Hij kwam waarschijnlijk met de volgende observaties:

Door de geschiedenis heen zijn samenlevingen economisch en sociaal het meest succesvol als die samenleving, een stad of gebied of stam, verenigd was. De meest sucessvolle verenigd door religie. En van die succesvolle waren degenen die een monotheistische religie aanhingen weer veruit het meest succesvol. Het grootste en meest sprekende voorbeeld daarvan was het Christendom die zichzelf had weten te verheffen boven de grenzen en macht van Naties en Koningen. Ook de welbekende geschiedenis van de Joden, het volk van Israel, sprak voor wat betreft de verenigende kracht van religie en de macht die deze bood aan hen het hoofd ervan stonden boekdelen.

Deze monotheistische maatschappijen hadden rijkdom en welvaart weten op te bouwen die vaak ongeëvenaard waren, en uit ervaring wist Mohammed dat een van de redenen dat de Arabische stammen stagneerden in de groei van hun reikdom, macht en welvaart hun verdeeldheid was. In de Kabaal werden meer dan 350 beeltenissen van lokale stam goden bewaard, omdat iedere stam en substam een eigen god aanbidde. Eigenlijk kon alleen rond de Kabaal sprake zijn van vrije handel wat natuurlijk een grootregionale economie bemoeilijkt.

Ook onder de Arabieren was monotheisme niet nieuw, de Hanif stam geloofde in één god bijvoorbeeld. Mohammed zelf behoorde tot die Hanif

Mohammed was dus opgegroeid met de overtuiging af te stammen van (lolmoment) Abraham en het geloof in en gehoorzamen van de meeste zo niet alle Mosaische wetten (de wetten van Mozes). Moslims worden boos als je dit beweert maar eigenlijk was Mohammed religieus gezien een Jood.

Toen hij dus, om wat voor reden dan ook, vertelde een openbaring van God te hebben gekregen tijdens een eenzaam verblijf in een grot door zijn vrouw en haar (Christelijke) neef profeet van de natie werd genoemd moet hij dat allemaal samen hebben overdacht en tot een plan hebben gesmeed om de frustraties in de maatschappij om hem heen en over zijn plaats in die maatschappij innam op te lossen.

De aanwijzingen hiervoor komen niet uit de Quran zelf, maar zijn logische conclusies getrokken uit de feiten die over zijn leven bekend zijn en dingen uit de Hadith. De eerste hint die mij opviel was dat tussen de eerste openbaring en die erna een pauze van 3 jaar zit. Niet alleen is er die pauze maar in die pauze zonderd de pedoprofeet zich vaker dan voorheen af in de grot, om bidden en religieuze rituelen uit te voeren.

Ik denk dat hij, verrast door de positieve reacties van zijn vrouw, haar neef (een Christelijke priester nogwel) en zijn neef, na die eerste "openbaring" drie jaar heeft zitten plannen en oefenen en zich heeft voorbereid op de rol die hij ging spelen.

Een andere hint zit in de openbaringen zelf. Vaak worden er verwijzingen naar of verhalen van de heebreeuwse bijbel (oude testament voor de christentjes) in de Quran staan die in hoofdleinen hetzelfde zijn maar op veel punten afwijken. Die afwijkingen zou je kunnen toedichten aan de Orale traditie waarmee deze voornamelijk werden doorgegeven van generatie tot generatie maar op mij komen die anders over. Zij doen mij denken aan de verschillen die zitten tussen een aflevering van een televisie serie die ik een dag erna moet vertellen aan iemand anders. Het verhaal is hetzelfde en veel van de gebeurtenissen in de aflevering zal ik je ook vertellen maar een boel ook niet en sommige dingen zullen niet 100% in detail hetzelfde zijn als in de aflevering. Ook zijn er soms dingen die aanvoelen als of de hebreeuwse verhalen niet begrepen zijn of verkeerd geinterpreteerd zijn.

Maar ook uit de Hadith bekende feiten ondersteunen mijn bewering. Een voorbeeld is dat ondanks dat de openbaringen aan Mohammed die hij preekte onbetwistbaar aangenomen worden als het precieze woord van Allah de profeet minstens één van zijn openbaringen heeft verzonnen om zo meer steun bij sommige stammen te kunnen krijgen toen het verzet tegen hem en zijn profetieën in Mekka toe namen.

"Muhammad desperately hoping for an accommodation with his tribe, either from fear or in the hope of succeeding more readily in this way, pronounced a verse acknowledging the existence of three Meccan goddesses considered to be the daughters of Allah, and appealing for their intercession. Muhammad later retracted the verses at the behest of Gabriel, claiming that the verses were whispered by the devil himself."

Dus hoewel een van de belangrijkste wetten van de Islam (en het Jodendom en de Christelijke leer) het verbod is andere goden dan de ene god te erkennen en het zelfs een van de ergste zonden is die in de ogen van god gepleegd kunnen worden is om een andere god te erkennen of aanbidden is het voor Mohammed geen enkel probleem 3 godinnen als echt te herkennen als dochters van Allah.

Even niet gelet op de ook in de Islam algemeen geaccepteerde bestempeling van de gelovigen als kinderen van god wat alle vrouwen de dochters van Allah zou maken is dit een verassend weinig controverse opleverende blunder van de PedoProfeet Mo. Hij overtreed een van de meest belangrijke wetten van God door 3 andere goden te erkennen en word daar niet voor gestraft. En bij het intrekken van die openbaring word er gebruik gemaakt van het Joods/Christelijke lariekoek excuus dat het van de Duivel kwam ook.... My bulshit detector is freaking out!!

Een andere indicatie voor de duim van Mohammed als bron van de openbaringen van Mo is hoe de openbaringen van aard lijken te veranderen met de situatie waarin Mohammed en zijn volgers zich bevinden. In het begin gaan ze voornamelijk over de relatie tussen god en de gelovigen en wat moslim zijn omvat maar wanneer er gevochten moet worden gaan openbaringen toevallig net daarover.

Een laatste grote knipperende alarm bel ging rinkelend flitsen toen ik de verklaring las die Mohammed gaf na het verliezen van een slag waarbij Mohammed gewond raakte. Deze kwamen me nogal bekend voor.. Het was een straf voor ongehoorzaamheid en deels een test van hun geloof.

"Thus, Muhammad led his force outside to the mountain of Uhud (where the Meccans had camped) and fought the Battle of Uhud on 23 March.[128][129] Although the Muslim army had the best of the early encounters, indiscipline on the part of strategically placed archers led to a Muslim defeat, with 75 Muslims killed including Hamza, Muhammad's uncle and one of the best known martyrs in the Muslim tradition. The Meccans did not pursue the Muslims further, but marched back to Mecca declaring victory. This is probably because Muhammad was wounded and thought to be dead. When they knew this on their way back, they did not return back because of false information about new forces coming to his aid.[121] They were not entirely successful, however, as they had failed to achieve their aim of completely destroying the Muslims.[130][131] The Muslims buried the dead, and returned to Medina that evening. Questions accumulated as to the reasons for the loss, and Muhammad subsequently delivered Quranic verses 3:152 which indicated that their defeat was partly a punishment for disobedience and partly a test for steadfastness."

Neem daarbij nog de opbouw van de Quran die het hele boek doet overkomen als een verzameling halve kranten artikelen waartussen geen enkele andere overeenkomst is dan dat zij in een zo moeilijk geformuleerde vorm zijn geschreven om zo plechtig mogelijk in het oor te liggen. Ik bedoel....

"Voorzeker, zij die geloven en goede daden doen en het gebed houden en de Zakaat betalen, hun beloning is bij hun Heer en voor hen is geen vrees, noch zullen zij treuren."

Had ook gewoon kunnen zijn:
"Als je geloofd, goed doet, bid en betaald hoef je niet bang te zijn, zul je gelukkig zijn en zal god je belonen"

Maar nee, toevallig is het eenzelfde bombastische taalvorm als in het Hebreeuws en in het Latijn en in het Grieks dat we uit de Bijbelboeken kennen.

Er zijn uiteraard nog vele vele vele andere hints en aanwijzingen in de Quran zelf en in de Hadith die mijn bewering ondersteunen maar gezien het weer vijf uur in de ochtend is geweest hou ik het voor vandaag hierbij.

Conclusie:
De Islam is gebaseerd op de verzinsels van een man die daarmee macht en rijkdom wilde vergaren. Dat hij daarin geslaagd is weten we allemaal. Eeuwen lang is de rijkdom van de islamitische wereld tot ongekende hoogten gestegen en hoewel dit nu wat minder zou kunnen zijn is de macht, de invloed, die de Islam op de wereld heeft nog steeds groeiende.

Er is dus genoeg redenen tot zorg.

Greetsz,
deuZige

Geen opmerkingen: